X
Bli medlem
Till toppen

Kontakta oss

Årsmöte 2012 deltagare överst från vänster: Bernt Lindholm, Fredrik Attebrant, Johan Sandström, Yann Caffa, Mikael Valier, Angelica Gustafsson, Pelle Plast, Björn Gevert, Chris Rudinoff, Tomas Wikström, Hans Koraeus, Ants Neo, Michael Aho, Bengt Sahlin.

 

Sthlm Sub Surfers

Stockholm Suburban Surfers är en moderorganisation med lokala föreningen över hela Stockholm. Organisationens styrelse består av förtroendevalda ledamöter valda från årsmötet som sitter på vald post mellan 1-2 år. Dessa styrelsemedlemmar skall följa årsmötesbeslut med verksamhetsplan samt föreningens satta stadgar. Om ledamot saknas på styrelsemöte kan suppleant hoppa in med rösträtt. Suppleanter skall alltid bjudas in på föreningens styrelsemöten. Mer detaljerat kan läsas i föreningens stadgar här.

Interimsstyrelse för 2015:

Ordförande: 

Håkan Eriksson, hakan.eriksson<->subsurfers.se, 076-213 07 66.

Vice ordförande

Therese Redman, therese.redman<->subsurfers.se

Sekreterare

Fredrik Attebrant, fredrik.attebrant<->subsurfers.se, 076 818 51 53.

Kassör

Tomas Wikström, tomas.wikstrom<->subsurfers.se, 070 635 92 72.

Ledamot: 

Sussie Eriksson, sussie.eriksson<->subsurfers.se

Suppleanter: 

Eveliina Sinisalo, eveliina.sinisalo<->subsurfers.se

Medlemsfrågor

Ants Neo, ants.neo<->subsurfers.se, 073 545 91 00.