X
Bli medlem
Till toppen

Press release: Highvalley Skateworld åter i fara

4 maj, 2011 av admin

Press release:

Bygget av Europas största skatepark i Högdalen är åter i fara. Regina Kevius, idrottsroteln och sittande majoritet i idrottsnämnden sviker skateboardåkarna och lämnar bygget av Högdalen skatepark [Highvalley Skateworld] vind för våg, knappt halvfärdig.

Regina Kevius (M) och sittande majoriteten verkar ha valt att inte satsa en enda krona under nya mandatperioden på stadens största spontanidrott, och sviker det pågående bygget av Europas största skatepark, Högdalen Skatepark (Highvalley Skateworld) som påbörjades förra mandatperioden av idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt. (FP) Detta står klar sedan inriktningsbudgeten 2012-2014 klubbades i idrottsnämnden den 12:e april.

Överenskommelsen vid flytten av parkens placering var att 3 av 4 olika designers skulle upphandlas för att designa och bygga varsitt område/disciplin. Men endast en upphandling, för disciplinen ”Bowlride” genomfördes i verkligheten.

Det betyder att knappt 50% av parken kan byggas, sedan avstannar allt arbete, och lämnar 3000 kvm stora kullar av schaktmassor i söder där de övriga två disciplinerna skulle ha byggts.

Majoriteten i idrottsnämnden väljer under en pågående byggnation att blunda för alla tidigare löften och beslut i nämnden om att bygga Europas största skatepark för alla skate discipliner. Istället satsar de på flera helt nya projekt i sin hårt åtstramade budget.

Åratal av försening är nu att vänta
Om inte politikerna omgående inser vilket oerhört svek detta är så kommer invigning av parken försenas ytterliggare minst 4-5 år tills vi får nya politiker som är beredda att infria löftena och inkludera projektet i sin budgetinriktning. Stadens 15 000 skateboardåkare blir alltså än en gång svikna av de beslutande politikerna som genom åren lovat stort men levererat tunt. 10 års väntan ser alltså ut att fortsätta i minst 5 år till. De discipliner som drabbas är street-åkning, pool-åkning och longboard.

Följande parkdiscipliner byggs klart i Norra delen 2011:

– Mega ditchen – för cruise och slalom som ingår i den generella markentreprenaden.

– Flatland – planyta för freestyle, och ”kid-park”

– Bowlrideparken – för flowåkning

De delar av parken som inte byggs klart under mandatperioden är:

– Streetplazan i södra delen (ca 1500 kvm)

– Poolparken i Södra delen (ca 1500 kvm)

– Upprustningen av befintliga longboardbanan

– Utlovat regnskydd som förberedelse inför det som skulle blivit etapp 2, dvs bygget av inomhus delen.

På grund av markförhållanden måste placeringen av parkdelarna följa projekterad plan och på grund av åtkomst under bygget måste man börja bygga i norr och avsluta i söder. Det finns ingen dold agenda som bestämt att Mega ditch, Flatland och Bowlride skulle vara viktigare än Streetplazan eller Poolparken, tvärtom, det styrs helt av de svåra förhållandena att bygga i Högdalstriangeln.

Särskilt upprörande är det att den dominerande disciplinen Street, dvs Streetplazan inte upphandlats.

Hur blev det såhär?

De exakta orsakerna till situationen får förstås idrottsborgarrådet redogöra för. Men det är ganska uppenbart att en stor del av budgeten som skulle använts oavkortat till skateparken istället tagits i anspråk för infrastruktur, toaletter, marksanering och omprojektering till följd av den nya placeringen i Högdalstriangeln. Oviljan från andra förvaltningar att bekosta infrastrukturen för skateparken finns väl dokumenterat bl.a. i DN 2009-03-18. Detta var huvudskälet till beslutet att flytta parken till Högdalstriangeln och ackompanjerades av både löften och beslut i idrottsnämnden om att där bygga Europas största skatepark, världsunik med alla discipliner.

Politiker som håller ord behövs

I den nuvarande budgetinriktningen 2012-2014 har majoriteten alltså helt övergett det pågående bygget trots att endast 1% av den årliga budgeten skulle räcka för att bygga färdigt det man påbörjat och lovat högtidligt i alla sammanhang de senaste åren.

Om inte en lösning presenteras av Idrottsborgarrådet så tvingas stadens skateboardåkare på nytt till en lång kamp och väntan på en budgetinriktning för 2015-2018 med politiker som prioriterar att genomföra redan tagna beslut och bygga klart parken och hålla givna löften.

Styrelsen i föreningen Sthlm Sub Surfers är naturligtvis mycket besvikna och konstaterar att det som byggs nu inte återspeglar visionen eller de löften som politikerna lämnat. – Det är som att bygga Stockholmsarenan men istället för att ha en fotbollsplan i mitten har man en kulstötningsbana, säger Tomas Wikström vice ordförande i föreningen och anspelar på att all infrastruktur är dimensionerad för att bygga Europas största skatepark. – vi var lovade en större och bättre park om vi gick med på att flytta till Högdalstriangeln istället för Högdalstopparna. – Nu kommer det istället se väldigt lustigt ut på platsen med toaletter, parkering och en mega ditch, men ingen streetplaza. – Politikerna förstår inte konsekvenserna av sina beslut trots att vi försökt på alla sätt att förklara det för dem, avslutar Tomas Wikström.

Ledamoten Mikael Valier fyller i: – Alla våra medlemmar har naturligtvis litat på våra lugnande besked om att man kan lita på politikerna och att bygget av Europas största skatepark i Högdalen ligger fast. Vi i Sthlm Sub Surfers styrgrupp trodde verkligen att det vi sade var sanningen. Men det har visat sig att det var lätt att stötta oss inför valet, men ännu lättare att sedan lämna oss vind för våg.

– Bland Stockholms skateboardåkare jäser missnöjet, många är rasande och frustrationen är mycket stor, det här är ett mycket känsligt läge för vår förening. – Det är obegripligt att man inte slutför det man påbörjat, säger ledamoten Johan Sandström.

– Efter alla turer fram och tillbaka, tror man knappt detta är sant att det händer igen, säger Ants Neo, sekreterare

Presskontakt: Micke Valier, 070-492 00 45, mikael.valier@subsurfers.se

Synpunkter kan lämnas på www.subsurfers.se i samband med publiceringen av pressmeddelandet (dvs här nedan i kommenteringsfältet!)

Idrottsborgarrådet har tyvärr ingen blogg där man kan lämna synpunkter. Däremot kan man skicka e-post till: regina.kevius@stockholm.se med kopia till idrott@stockholm.se

Märkligt nog skriver Regina Kevius idag följande på sin blogg:

– Vår vision är att skapa Europas största skatepark, lämpad för alla kategorier av åkare och grenar, en vision vi står fast vid.

Det låter som precis som det som är bestämt, men i idrottsnämndens protokoll från 2011-04-12, står ingenting om budget fram till 2014 för att slutföra den bestämda. Hur ska vi tolka detta?

Detta har hänt (dokumentation och källor för nedan fås på förfrågan)

1999-05-20 Första Highvalley Classic körs och blir ett årligen återkommande event.

2004-10-19 Medborgarsamverkan möte 1 i Högdalen Centrum. En inbjudan till att minska politiker och myndighetsföraktet startar. SSS lägger förslag om skatepark på högdalstopparna och börjar jobba för det.

2006-01-08 1:a projekteringsomgången med SWECO, startar för att skapa parken. Storlek och discipliner bestäms.

2006-01-11 Infomöte om visionen för Highvalley skateworld i Medborgarhuset

2006-05-13 Projekteringsmöte med Vantör stadsdelsnämnd påbörjas. 5 miljoner kan läggas på en 2:a projektering av parken.

2007-11-22 Stockholm stad tar över och startar den 3:a projekteringsomgången tillsammans med SSS.

2008-05-xx Redovisning av förstudie för Europas största skatepark vid högdalstopparna.

2008-09-xx FD idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedts (MS) bloggar, bygget av Europas största skatepark påbörjas nästa år komplett med alla dicipliner, tävlingsstandard

2008-09-10 FP: 2009 års viktigaste idrottsatsning, Europas största skatepark

2008-09-19 Inledande startmöte efter beslutad byggnation vid Högdalstopparna hos Idrottsförvaltningen.

2008-09-30 DN skriver – om 2 år skall Europas största skatepark stå klar

2008-11-15 ”Stockholm bygger” skriver om Europas största skatepark med alla discipliner

2009-03-18 DN skriver – det finns inga pengar till infrastrukturen. MS lovar att inga pengar i budgeten skall användas till infrastruktur. Infrastrukturen skall inte påverka parken. Europas största skatepark ligger fast

2009-04-15 Oppositionen ifrågasätter

2009-05-xx MS bloggar om att eventuellt hitta en ny plats för parken

2009-09-15 Beslut detaljplan för byggnation i Högdalstriangeln istället, oppositionen ifrågasätter

2009-11-04 Den 4:e projekteringen startar i ny placering Högdalstriangeln. DN om samarbetet mellan SSS och staden som skall ge alla stilar/ disipliner i en världsunik park

2009-11-12 Tacky (100 000 läsare) informerar om det unika samarbetet mellan staden och föreningen

2009-12-15 Inriktningsbeslutet taget.

2009-12-15 Oppositionens reservationer: – uppmanar majoriteten att till varje pris unvika nya obehagliga upplevelser för den vitala skaterörelsen

2010-02-01 Interpellation, utfästelse: Löfte om en skatepark i världsklass inom de 4 områdena i X området. Det skall bli en ”roligare & större” park i triangeln. Europas största skatepark katalysator för området.

2010-06-08 Idrottsnämnen beslutar att genomföra redovisat förslag.

2010-06-xx Genomförandebeslut tas för bygget av en unik park med alla skategrenar mm.

2010-07-xx SSS ifrågasätter hur parken skall kunna färdigställas då finansieringen för att bygga i Triangeln verkar otillräcklig.

2010-08-xx Upphandling av markentreprenaden och Mega-ditchen klar.

2010-08-xx Start för upphandling nr 1 av 3, för den nordöstra delen av parken; disciplin Bowlride

2010-08-xx signaler kommer om om hur idrottsroteln ser på saken, dvs att de får tillskjuta 15 miljoner till nästa år. (2011)

2010-09-xx Spadtag där MS lovar att parken skall byggas vidare ”pö om pö” [vid 02:01] http://www.youtube.com/watch?v=zUwkPjBCMDE

2010-09-xx MS bloggar och summerar mandatperiodens resultat, dvs Spadtaget för Europas största skatepark med nationell och internationell attraktionskraft

2010-09-xx Valet

2010-11-xx SSS påminner idrottsborgarrådet om att saknad finansiering för Highvalley inte får glömmas bort i budgetfullmäktige

2011-03-xx Regina Kevius. har kommit på plats och SSS informerar skriftligt igen om projektstatusen och ber om möte för att få klarhet i hur projektet skall kunna färdigställas, avseende kvarvarande 2 upphandlingar.

2011-03-xx Idrottsroteln meddelar telefonledes att inga möten tas med föreningar rörande budget och inga pengar för att bygga klart parken finns i kommande 3års inriktningsbudgeten. SSS upplyser om att detta är ett stort svek mot alla tidigare löften. Roteln antyder att de måste välja mellan skateboardparken och andra investeringar t ex handikappbadet i Skarpnäck.

2011-03-31 Bostadsbolaget Granen gör alltjämt reklam och säljer bostäder bredvid Europas största skatepark.

2011-03-31 På stockholm.se ligger alltjämt information ligger ute om parkens olika discipliner som skall byggas

2011-04-xx SSS ber på nytt om möte då stor oklarhet råder om projektet och om SSS roll och den skriftliga överenskommelsen om samarbete från 2009-11 med roteln.

2011-04-08 SSS skickar info och nödrop till samtliga nämndemän i idrottsnämnden inför nämndmötet den 12:e april rörande inriktningsbudgeten.

2011-04-12 Majoriteten klubbar blixtsnabbt igenom inriktningsbudgeten. Oppositionen ifrågasätter vad som händer med Europas största skatepark.

2011-05-03 Subsurfers har fortfarande inte fått till stånd ett möte med ansvariga i majoriteten och tvingas gå ut till medlemmar och allmänhet med information.

Bilaga – 2011-04-12 protokoll idrottsnämnden

  • Bli medlem nu!