X
Bli medlem
Till toppen

Upphandling klar för Highvalley Skateworld

Nu är upphandlingen klar för bygget av första etappen av Highvalley Skateworld. Bowlrider-parken bygges av Artisan Skateparks och PEAB efter design av Pillar Design studios.

Mega ditchen som redan är påbörjad bygges av Dipart efter design av Sub Surfers och Vida arkitekter med Tyréns som konstruktör. Idrottsförvaltningen är beställare och fastighetskontoret i Stockholms stad ansvarar för byggandet. Markarbeten utförs av IVV med SWECO som landskapsarkitekt.

Det som byggs nu är bowlride och flatland plaza, street walkways samt parkdel för barn och nybörjare. Bygget förväntas bli klart till sena hösten och enligt Idrottsförvaltningen få ca 5400 kvm hårdgjorda ytor (denna siffra kommer vi dock återkomma till..). Idrottsnämndens budget för Highvalley Skateworld inklusive markarbeten och infrastruktur är 30 miljoner kronor.

Återstår för 2012 är etapp två med pool area och street plaza, dock saknas det 15-20 miljoner för detta. Pengar som istället satsats på infrastruktur trots löfte om att det inte skulle bli så.

Trots svikna löften kommer dock bowlrider och mega ditchen bli något utöver det vanliga.

Se även nyheten på Stockholm stads sida här


Inget svar om Highvalley Skateworld..

Ikväll på TV4 nyheterna kl 22.30 skulle idrottsborgarrådet Regina Kevius (m) svara Sthlm Sub Surfers hur de tänkt bygga färdigt parken under 2011 som de envist hävdar ska göras för 30 miljoner under 2011.

Se nedan nyheterna från kl 19.15 nedan där Micke Valier ställer våra raka frågor till Regina Kevius som senare under kvällen skulle svara oss.

Kl 22.30 var det dags för Regina Kevius (m) att svara oss, men inget nytt kom fram. Hon hävdar bestämt att skateparken blir klar i höst för 30 miljoner. Pengar som inte alls räcker, utan för endast kanske 30-50% av det utlovade kvadratmetrarna, som bestämdes av föregående idrottsnämnd. Vi det ju alla att parken inte kan byggas färdigt under 2011 av tidsmässiga skäl, men också ekonomiska skäl. Det saknas ca 15-20 miljoner kronor för att bygga färdigt, detta sa redan föregående idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt (fp) under spadtaget hösten 2010. Dock så nämns inte ens parken i idrottsnämndens budget för 2012-2014.