X
Bli medlem
Till toppen

Rösta för Nytorp Skatepark!

Vi har tagit tempen på de politiska partierna inför kommunvalet i Huddinge. Vill du vara säker på att rösta på ett parti som ger dig en ordentlig skatepark i betong i Östra Huddinge, förhoppningsvis redan till säsongen 2011? Vi tänkte nog det! Ta då en en ordentlig titt på denna artikel innan du springer iväg till valurnorna…
Vaxholms skatepark i händerna på politiker

Efter bildandet av Sub Surfers Vaxholm tidigare under våren har styrelsen för den lokala föreningen ägnat tiden åt lobbyverksamhet. Målet för styrelsens ansträngningar har varit politiker med uppdrag inom främst barn- och utbildningsnämnden. Det generella intrycket är att alla tilltalade är klart intresserade och positivt inställda till Sub Surfers idéer om en skatepark i Vaxholm.

Den närmaste skateparken för Vaxholmsborna idag är Sollentuna med över 3 mil bilväg, vilket är alldeles för långt att åka för att kunna ägna sig åt sin hobby och livsstil tycker alla skejtare i Vaxholm. En skatepark skulle dessutom innebära en starkare tillväxt av barn, ungdomar och vuxna som vill börja att åka skateboard.

Frågan om en skatepark i Vaxhom togs upp på ett möte i Barn- och utbildningsnämnden måndagen den 10 maj. Av diskussionen under mötet förstärks intrycket att det finns ett stort intresse och en positiv inställning till förslaget över samtliga politiska partier. Vägen är dock lång till ett definitivt besked.

Sub surfers lokala styrelse i Vaxholm kommer att fortsätta med arbetet att påverka och bistå politiker. Ett första steg har varit att kontakta olika företag som bygger skateparker. Magnus Ljungdell på Supercoast har återkommit med både skisser och kostnadsförslag på olika utföranden för den idag tilltänkta ytan. Dessa förslag fungerade även som underlag för politikerna under nämndmötet.

Sub Surfers Vaxholm tar nu nya tag inför politikernas möte i juni och hoppas på att arbetet fortsätter i en positiv riktning. Samtidigt vill vi tacka de politiker i Vaxholm som stödjer oss och arbetar för att skateparken skall bli verklighet!

Om du bor i Vaxholm kan du stödja föreningens arbete för en skatepark genom att bli medlem för 20 eller 80 kr där olycksfallsförsäkring ingår. Det betyder väldigt mycket föreningens involverade som gör detta ideellt att ha stöd från många medlemmar när de pratar med myndigheter och politiker, men även företag.

Såhär ser skateboardmöjligheterna ut idag i Vaxholm, inspirerande?