X
Bli medlem
Till toppen

Stöd för Nytorp Skatepark!

Nu blir det åka av! En politisk majoritet ger stöd för att Nytorp Skatepark i Skogås kommer byggas klart med minst 700 kvm. Politikerna ger stöd för att hela eller 2/3-delar av parken blir klar under 2011.

Sub Surfers lokala initiativtagare Tomas Wikström ser därför fram emot att snarast möjligt kunna påbörja planeringen och designarbetet för den kommande upphandlingen. Det blir sannolikt en kombination av street & transition i en estetiskt och modernt tilltalande design. Detta kommer betyda oerhört mycket för speciellt de unga i Östra skogås och ett lyft för Nytorp Mosse och attraktionskraften i vår östra kommundel.

Sub Surfers Huddinge vill tacka alla de partier (M, FP, KD, DP & V) som valt att öppet stödja och satsa på projektet. Föreningen ser fram emot ett gott samarbete med kommunens tjänstemän. Läs mer om projektet här

För Nytorp Skatepark:

M Moderata Samlingspartiet (21)
FP Folkpartiet liberalerna (5)
KD Kristdemokraterna (2)
DP Drevvikenpartiet (3)
V Vänsterpartiet (3)

Totalt : 34 Mandat (för) Nytorp Skatepark

Oklar eller avvaktande inställning:

C Centerpartiet (2)
S Socialdemokraterna (16)
MP Miljöpartiet de gröna (4)
SD Sverigedemokraterna (3)
HP Huddingepartiet (2)

(OBS! Ingen av ovan partier har uttryckt att de är emot projektet)

totalt: 27 Mandat (oklar) inställning till Nytorp Skatepark.

tacky.se: Nytorp – Sub Surf Open

Nu på lördag körs “Nytorp Sub Surf Open” till förmån för föreningens planer att bygga om och bygga ut parken. Alla är välkomna att ställa upp, det enda som krävs är att man är eller blir medlem i Sub Surfers Huddinge, vilket kostar från 20 kr inklusive olycksfallsförsäkring. Läs mer här

Nytorp Skatepark öppnad för säsongen

Nu har vi öppnat Nytorp Skatepark för säsongen 2010. Parken är snöfri och sopad och belyst med spotlights när det är mörkt ute. Här kan du åka till midnatt! Parkens 250 kvm gnarly asfalt, betong, metall och granit kanske är Sveriges svar på legendariska Huntington Beach Skatepark..

www.nytorpskatepark.se

Nytorp Skatepark

februari 24, 2009 by  
Filed under Nytorp Skatepark

Nytorp Skatepark
Nytorp Skatepark är ett projekt som startats upp som en del av Huddinge kommuns upprustning av Nytorp Mosse i Trångsund-Skogås. SSS arbetar för att den avsatta ytan (204 kvm) inom nuvarande finansiering för området blir väl utförd samt att en långsiktig plan för utveckling av parken säkerställs. Den totala ytan avsatt för Skateparken är 514 kvm, vilket är precis tillräckligt för att få till en bra helhet. Byggstart för etapp 1 (204 kvm) beräknas till våren 2009 och skall slutföras senast i Juni månad.

Håll dig uppdaterad på trangsundskatepark.blogspot.com

nytorp_skatepark_blwhite