X
Bli medlem
Till toppen

NVP: Skatepark återuppstånden från 80-talet

Värmdö. Mottagandet var varmt, men vädret kyligt när Värmdös nya skatepark invigdes i förra veckan. Inte sedan 1980-talet har skatearna haft en fast punkt i Gustavsberg. Rampfeber i Gustavsberg när ny skatepark invigdes. Ett hundratal ungdomar kom till invigningen som hölls trots det kalla vädret.

Klicka här och här för att läsa sidorna större!

 

Update: Gustavsberg Skatepark

Sub Surfers Gustavsberg fick idag ett rakt besked från Camilla Lien (M) hur det ligger till med byggandet av Gustavsberg Skatepark. Det enda det nu hänger på är själva bygglovet, vilket gissningsvis borde kunna lösas lagom till byggstart till april/maj..

Camilla Lien är bl.a. moderat ledamot i kommunfullmäktige samt vice ordförande och ordförande i ungdoms- kultur- och fritidsnämnden.


Från: Camilla Lien
Datum: 28 september 2010 10:11
Ämne: Sv: Re: Gustavsbergs skatepark
.
Hej Johan,
.
Ett kortfattat svar som säger: ”Det enda som påbörjandet av skateparken hänger på är bygglovet.
Ansökan om bygglov är gjord och dröjer på grund av att plan för området skall fastställas först.
Ungdoms-kultur och fritidsnämndens politiska beslut om byggande av skateparken så snart som
bara möjligt ligger fast.
.
Ovanstående borde inte kunna missuppfattas. För min del är det helt ok om du vill lägga ut detta meddelande, eftersom det är så det ligger till.
.
Med vänlig hälsning och hopp om en skatepark SNART!
Camilla

Gustavsberg Skatepark

februari 24, 2009 by  
Filed under Gustavsberg Skatepark

gustavsbergskissSagan har sin början 1999 då Daniel Lindberg satt med i styrelsen för Allaktivitetshuset i Värmdö och därigenom startade WX3M som dotterförening till A-huset. Den första interimstyrelsen stattes ihop 2001/2002 och Wx3m fick sin första asfaltsyta som bestod av en pyramid i mitten samt ett rail. Dessutom tillkom träramper som hade använts i en tävling i Gallerian som hette Cross City Tour.

På ungomsfullmäktigemötet hösten 2004 beslutades att förslaget Gustavbsberg Skatepark skulle förverkligas. Daniel med flera blev lovade 800.000 kr från pengar avsatta till ungdomsverksamhet. På mötet beslutades även att föreningen skulle anordna tjejkvällar och att möjlighet till lån av skateboards skulle finnas via WX3M.

Tiden gick och i och med att badhuset skulle byggas och ytan skulle ligga i närhet av den så sa kommunen lite i förbifarten sådär att WX3M vars 800.000kr skulle med i badhusets budget eftersom dom då skulle få vara med och dela på vatten och faciliteter…

Föreningen Sthlm Sub Surfers har gått in och stöttat sedan 2006 då projektet dragit ut på tiden så pass att WX3M gamla yta revs för att bygga badhuset och den nya aldrig kom till stånd och entusiasmen avtagit på grund av att någon ordentlig plats att åka på inte finns. Vi hoppas nu att Sthlm Sub Surfers tillsammans med WX3M och kommunen kommer att få projektet i hamn så fort som möjligt.

Lite info om kommunens strategi för skateboard kan ni läsa om i en pdf, klicka här för att ladda hem den.