X
Bli medlem
Till toppen
Mikael Valier

Vi tvingar fram våren i Rålis

Publicerad30 mars, 2013 av Mikael Valier

Ännu Rålis skatepark får sina pooler friade från is och snö. Sub surfers entusiaster tog även här tag i saken och fick efter riktigt hårt arbete sin efterlängtade session i den sköna vårsolen.

Att bygga en skatepark under en bro har många fördelar. Att snön smälter långsamt där är inte en av dem. Därför bestämde sig ett gäng mer eller mindre lokala, mer eller mindre unga människor för att hjälpa våren en bit på traven i Rålis Skatepark. Som du kunde läsa i gårdagens inlägg från Täby så befolkas skatecommunityn i Stockholm av entusiaster med mer energi än vad som är riktigt bekvämt. Det är många gånger det som har räddat Sub Surfers från totalt haveri när det varit tungt.

bild[7]

Skateboardåkning är en sport där tyngdpunkten är viktig. Men för just Rålis skatepark är den låga tyngdpunkten (läs: nära eller under grundvattennivån) ett bekymmer stora utmaningar när det gäller vatten.

Nu har ju Staden beställt en installation av en fast dräneringspump som förhoppningsvis ska hålla det mesta vattnet borta. Men längs de yttre betongkanterna samlas allt vatten från gräset upp och flödar så sakteliga in över betongen. Där fick vi använda dräneringspump för att åtminstone flytta vattnet lite åt sidan.

Med spade, muskler, dräneringspump och energi skottades och bröts isen bort så att den djupa delen av den stora öppna bowlen nu är isfri. Den som inte ägnat några timmar åt att bryta loss och kasta bort isflak vet inte att de är tunga, men några av oss är den erfarenheten rikare.

Det är ett blött, kallt och tungt arbete, men belöningen är ljuv.

bild[6] bild[5] bild[3] bild[1] bild

 

Skottat och klart i Täbypoolen

Publicerad29 mars, 2013 av Mikael Valier

Ett gäng sugna pool-skatare påskyndade våren genom att skotta ur den nya poolen i Täby Åva Skatepark. Poolen och parken blev klar sent under hösten och specifikt poolen har varit avstängd för att härda ordentligt.

I Täby har den lokala föreningen Sub Surfers Täby jobbat under flera år för att få till en skatepark. De lokala skejtarna har gjort ett superjobb och kommunen har länge varit positivt inställda. Men det var först under förra året som  Nord Skateparks kunde sätta spaden i jorden. På senhösten 2012 var alla gjutningar klara, men parken hann inte öppnas innan vintern. Sedan dess har alla skejtare i Stockholms län gått och längtat efter att våren ska komma.

IMG_1386 1

Idag på långfredagen när många ändå inte vet vad de ska hitta på tog skateboardprofilen Dave Östlund från skateboardsajten vert.nu initiativet att skotta bort snö och is i skateparken som ligger precis vid Åva Gymnasium och ishallen. Vi Sub Surfare nappade genast.

Sagt och gjort, ett tiotal energiska entusiaster i kategorin äldre-äldre ungdomar tog med sig spadar, skyfflar, borstar, dräneringspump och gasolbrännare och satte igång. Målet var att åtminstone få poolen ren från snö och is, eftersom den ligger djupt och inte nås av solen lika lätt som övriga delar av betongen.

Det var verkligen en ganska deppig syn som mötte oss, hela botten var täckt av ett hårt och tjockt lager av is med snö på toppen. Men nån sa, ”Det är tur att man är dum i huvet”och så satte vi igång.

Den grunda delen gick ganska lätt, men den djupa såg väldigt tuff ut, och när vi gav oss på den och märkte att den var delvis bottenfrusen, delvis vattenfylld så kändes det som en rejäl utmaning, men vi tog bit för bit och efter dryga två timmar kunde vi ta en grillad korv och vänta på att den snöfria betongen skulle torka och bli åkbar.

Parken är tänkt att öppnas officiellt i vår och vi hoppas återkomma med invigningsdatum inom kort.

Här är några bilder som visar processen.

Tack alla som var med.

IMG_1379 1

IMG_1381 1

 

 

 

 

IMG_1382

IMG_1383 IMG_1384 1 IMG_1385 1 IMG_1390 1 IMG_1391 1 IMG_1392 1IMG_1393 1IMG_1376 1 IMG_1394 1 IMG_1395 1 IMG_1404 1 IMG_1405 1 IMG_1406 IMG_1407 1
IMG_1387 1
IMG_1413 1 

 

 

Äkta poolparty i Rålis Skatepark

Publicerad2 september, 2012 av Mikael Valier

Idag använde Sthlm Sub Surfers poolerna i Rålis Skatepark på det enda sätt som är lämpligt under rådande omständigheter.
Bad, fiske och snorkling.
Vi tycker att det är skandal att staden inte lyckas få ordning på vattnet.
Förutom att det hindrar åkningen, eftersom de fyra poolerna är vattenfyllda, så är det en enorm säkerhetsrisk.
Det behövs inte särskilt vild fantasi för att tänka sig vad som kan hända om ett litet barn ramlar i.

Entreprenören som byggde skateparken har löpande pumpat ut vattnet, men eftersom det inte finns el (!?) i närheten så kräver det ett elverk och övervakning.
När vi kom dit idag stack slang och elkabel upp ur ett till hälften öppet brunnshål, som vid provmätning visade sig vara mer än tre meter djupt och vattenfyllt.

Brunnslocket som det har sett ut i flera dagar.

Entreprenören bilade ju upp ena poolen i april för att laga en påstådd läcka i ett rör, vilket skulle stoppa vatteninträngningen. Vi var från början mycket skeptiska till att den åtgärden skulle hjälpa alls, men höll tummarna för att vi skulle ha fel. När man efter över tre månader i augusti slutligen sade sig ha åtgärdat felet och äntligen göt igen hålet så dröjde det tyvärr inte länge för att vattnet åter skulle stiga. De lagningar som har gjorts är inte heller i närheten av i den finish som parken byggdes med.

Nu sköts inte urpumpningen tillfredsställande, vilket föranledde oss att visa vårt missnöje på detta sätt.

En åtgärd som kan fungera utan att man dränerar om alltihop är att man ständigt har en pump med en nivåvakt som gör att den automatiskt slår igång och hindrar vattnet från att stiga upp i poolerna.

Vi förstår att staden kämpar med en tajt budget, men det är inte rimligt att en så här pass stor investering får skötas så här styvmoderligt.
Om det hade varit en fotbollsplan, där man sagt att de centrala delarna tyvärr är omöjliga att spela på, men ni kan väl springa lite vid sidan om, så kan var och en inse hur det mottagits. Om det hade varit en hockeyrink, där man sagt att just runt målen kan man inte spela, men runt sargen är det toppen, hur hade det tagits emot?

Till Rålis Skatepark kommer inte bara Stockholms barn och unga, hit kommer också skateproffs från världens alla hörn. Ryktet om vår fina park sprider sig otroligt fort och brett. Men det gör också ryktet om att den är vattenfylld.

Tyvärr finns det fler saker än vattnet som måste åtgärdas.

Redan innan parken byggdes beslutades att det takdropp som är avrinnning från Lilla Västerbron måste ledas bort. Men inget har gjorts och nu är betongen skadad av droppet och en del av parken är alltid blöt och hal..
För snart ett år sedan sattes ny belysning upp,som vi var med och provade ut, men fortfarande har den inte riktats in, så den gör inte sitt jobb.

De brunnslock som använts i parken är måttligt kraftigare än de som används i ett badrum, och de sitter löst, vilket medför att de lossnar när man åker över dem, vilket i sin tur leder till fall- och skaderisk.
Vi i Sub Surfers har ägnat enormt mycket ideell tid för att Rålis Skatepark skulle bli den bästa parken som gick att få. Och vi är nära… men inte i mål.

Nu är det strax två år sedan parken invigdes. Inget av dessa fel var okänt då.
Det enda staden är riktigt snabba med är att ta bort klotter. Det arbetet stöttar vi, men det räcker inte.

Vi kan faktiskt inte förstå vad det är som hindrar att detta genomförs. Vi har stor respekt för alla som jobbar hårt i staden, och vi blir vänligt bemötta, men uppenbarligen saknas det någonting – och det kan inte bara vara pengar – som hindrar detta att bli slutfört.

Vi gillar att bada, men det är bara ett sätt att åskådliggöra att något är fel.
Det är skateboard vi vill åka.

Mvh

Sthlm Sub Surfers

Foto: Dan Cousins, Peter Wernqvist med flera

Årsmöte 2012 Sthlm Sub Surfers 18/3 kl 14:00

Publicerad3 februari, 2012 av Mikael Valier

 

Dags för årsmöte för vår organisation Stockholm Suburban Surfers. Alla medlemmar är välkomna att deltaga, dvs även från våra lokala föreningar.  Icke medlemmar är välkomna, dock utan rösträtt, medlemskap kostar från 20 kr inkl olycksfallsförsäkring och kan tecknas på plats.

Vad har vi åstadkommit under året, och vad ska vi göra 2012? Den som kommer får se.

Boka in söndagen den 18:e mars kl 14:00.

Plats: Skebokvarnsvägen 265, BANDHAGEN, STOCKHOLM

Motioner (förslag) ska inkomma till styrelsen senaste 3 veckor före årsmötet, maila till info@subsurfers.se

Adda Facebook event här

 

§ 4.3 Årsmöte och extra årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles under oktober månad. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall utsändas senast 4 veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte skall postas på föreningens websida samt utsändas genom brev eller epost eller SMS. Nomineringsrätt har medlemmar i Stockholm Suburban Surfers. Nomineringar ska vara valberedningens och styrelsen sammankallande tillhanda se- nast 1 vecka före årsmötet. Motioner ska inkomma till styrelsen senaste 3 veckor före årsmötet. En majoritet av medlemmar kan begära extra årsmöte. En majoritet av styrelsen kan begära extra årsmöte.

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesfunktionärer
val av mötesordförande
val av mötessekreterare
val av 2 justerare tillika rösträknare
§ 3. Fastställande av röstlängd
§ 4. Dagordningens godkännande
§ 5. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
§ 6. Styrelsens årsberättelse
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
§ 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 8. Motioner från medlemmarna
§ 9. Förslag från styrelsen
Verksamhetsplanering för kommande verksamhetsår
Kalendarium för kommande verksamhetsår Budgetförslag
Övriga förslag från styrelsen
§ 10. Medlemsavgiftens storlek
§ 11. Val av styrelse om 5, 7 eller 9 personer.
val av ordförande på 1 år val av viceordförande på 2 år
val av sekreterare på 1 år val av kassör på 2 år
val av styrelseledamöter på 1 år
val av suppleanter på 2 år
§ 12. Val av 2 revisorer på 1 år
§ 13. Val av valberedning 2st.
§ 14. Övriga frågor
§ 15. Mötets avslutande

 

 

 

Vi i Väsby: Skateboardpark i Upplands Väsby

Publicerad21 januari, 2012 av Mikael Valier

 

I tidningen Vi i Väsby har vi idag publicerat följande insändare:

Föreningen Stockholm Suburban Surfers (Sub Surfers) arbetar sedan många år för att det skall finnas fler platser att åka skateboard på runt Stockholm. Föreningen som grundades 1984 har nu utvecklats till ett nätverk av lokala föreningar i Stockholms Län. Vi är nästan 800 medlemmar, och medlemsantalet ökar snabbt.

Som vi tidigare berättat har Sub Surfers medlemmar i Upplands väsby lämnat in ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige där. Förslaget togs emot mycket positivt, och många gillar tanken.

Kommunfullmäktige uppdrog åt Kultur- och fritidsnämnden som ska utreda om det går att hitta en lämplig plats för en ny skatepark, eller om det går att hitta en upprustningslösning för den slitna park som finns i Fadderbyn. Vi står till nämndens tjänst närhelst den önskar.

I väntan på deras arbete vill vi inspirera väsbybor, tjänstemän och politiker genom att förtydliga lite kring skateboard, lite förutsättningar, tankar och idéer.

Idag publiceras följande insändare i lokaltidningen Vi i Väsby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tacky.se: Stefan Hauser intervju

Publicerad19 januari, 2012 av Mikael Valier


Tacky.se intervjuar Stefan Hauser, skateparkbyggaren som byggt de största skateparkerna i Sverige. Sub Surfers har ett flertal gånger arbetat med honom, med tidiga projekteringar av Highvalley Skatepark (idag Highvalley Skateworld), Rålis Skatepark samt design för utbyggnaden. 

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sub Surfers tog årets sista åkchans i Avesta?

Publicerad23 oktober, 2011 av Mikael Valier

Vi var några glada gossar som drog iväg i ottan för att chansa på att Avesta Skatepark var torr och fin. En sista tur innan vintern.

När vi kom fram vid tiotiden var vi helt ensamma, inga dalkarlar så långt ögat kunde nå, och totalt under de fyra timmar vi var på plats kom det inte mer än max tio stycken locals. Varför?  Nå, vi var ju ett tiotal stockholmare så vi fick försöka roa oss på egen hand. Det kanske spelade in att tävlingen Killer in the Night III Forever hölls i Avesta dagen innan?

Obligatoriska gruppbilden.

I början var det rätt fuktigt i betongen, några små pölar här och där. Men solen som vi hade beställt torkade successivt upp allting. En märklig sak med betongen i Avesta är att den inte är hal trots att den är fuktig, i jämförelse med många andra parker. Det gick alltså att åka utan att riskera att slå på arslet av fukthalka. Yann berättade att han faktiskt kunde åka i regn i somras. Något speciellt har Stefan Hauser blandat i betongen.

Solen jobbade fantastiskt och det var kanske inte direkt bar-överkropp-väder, men gott och väl t-shirt för den som ville. Vi hade kaffe och mackor med och det förgyller ju varje åkdag.
Ingen skadade sig, alla var glada att vi tog chansen att testa 2007 års superpark. Avesta Skatepark är fortfarande mycket bra!

Vi försökte sätta en transfer över en spine, Jens satte det och vi andra var såklart jättenära…
Utom tävlan var kidsen som vanligt överlägsna på många punkter.

Häng med oss nästa gång vi drar nånstans.

Nostalgilådan: Rålis 27:e maj 2010

Publicerad3 oktober, 2011 av Mikael Valier

Här är ett gammalt inlägg som frös fast innan det blev publicerat. Så här var det för ett och ett halvt år sedan:

Nu har PTR börjat kapa till virke för betongformarna. Sköna former börjar synas.

Kapning i Rålis 27:e maj 2010

Man kan också se att man gjort underarbetet nästan klart, så att rören för avrinning nu sticker upp som periskop ur det som ska bli parkens djupare delar. Här kommer man att fylla upp med lite mer fyllnadsmassa, och sedan gjuta god betong.
Nu syns avloppsrören i Rålis 27:e maj 2010

Hålen växer i Rålis 27:e maj 2010

Kapning i Rålis 27:e maj 2010

Stefan Hauser´s magic shrine

Magic Container

Kapning i Rålis 27:e maj 2010

Spetsiga stolpar för formbyggandet

Det har hänt en del sedan dess, va?

Before The White Contest

Publicerad2 oktober, 2011 av Mikael Valier

För att promota vår organisation Sthlm Sub Surfers och vårt arbete för skateparker i varje kommun i och kring stan, arrangerade vi i lördags ”Before The White Contest”. Det var rena sommarvädret och flera hundra skatare dök upp och hejade på eller tävlade i momenten som flyttade runt i parken.

Under namnet ”Before the white” arrangerade vi tävlingar för alla medlemmar. Det gavs också möjlighet att direkt anmäla sig som medlem och då dessutom bli bjuden på korv och dricka.

Vi som hänger en del i Rålis Skatepark vet ju att det ofta är mycket folk som åker, men den här dagen lockade tävling och gratis korv extremt många. Eftersom eventet krockade med årets upplaga av Swedish Skateboard Reunion i Borlänge så var ju många av de fullvuxna åkarna i Dalarna istället, vilket gjorde våra besökare och tävlande till en ganska ung skara. Den yngsta tävlande var Leon Svärd, fyra år, som gjord en bejublad drop i stora bowlen. Vi såg en skymt av framtiden.

Tyvärr kom aldrig Denis Sopovic som ju hade beställt en egen gren, nämligen 360:s d.v.s att stillastående snurra så många varv som möjligt. Men Uffe Meijer gjorde en kort uppvisning utom tävlan, och har nu ändå Rålisrekordet med åtta varv. Denis har i efterhand hävdat feber, och har inbjudits att vid ett senare tillfälle sätta Rålisrekord i antal snurrade varv.

Sub Surfers ligger ju som de flesta kanske vet bakom de flesta av de skateparker som idag finns i Stockholms län. Några av projekten har vi varit helt drivande bakom, och några mer stödjande. Men ett av våra huvudsyften de senaste åren har varit att det skall finnas fler ställen att åka skateboard på. Det tar ofta hemskt lång tid att få till en skatepark. I Rålis tog det exakt tre år från första mötet tills invigningen, förutom de 25 åren från första försöken med Staden. I Sollentuna och Huddinge tog det ungefär halva den tiden. Gustavsberg över 10 år, men nu byggs det. I Åkersberga tog det ca 2 år, detsamma i Tyresö.

Vi jobbar vidare med det viktiga arbetet, men inom kanske ytterligare två år har vi nog nått så långt att vi kan börja satsa vår energi på flera events, resor och annat som egentligen är det roligaste vi vet.

Vårt absolut största och viktigaste projekt är Highvalley Skateworld som vi arbetat med i cirka tio år. Där byggs nu etapp 1 som är ett betongditch, (modellerat efter amerikanska ”betongfloder” som vi aldrig förr haft i Sverige) ett flatland för freestyle och street, och ett landskap av bowler som man kan surfa omkring i. Vi driver kampen vidare för att får Stockholms Stad att stå för sina löften att bygga även de två återstående delarna i vår ”värld”, nämligen streetytan och poolområdet, men det ser inte ut att bli byggt den närmaste tiden. Vi får just nu ”Halva parken för hela pengen” efter stadens märkliga prioriteringar så pengarna tog slut långt innan parken hann bli klar. Men vi ger aldrig upp!

Vi registrerade över 50 st nya medlemmar under dagen. Och det är så att ju fler medlemmar vi har desto bättre är det. Då blir det synligt hur många skejtare det finns, och det gör att vi blir tagna på allvar. Dessutom vet ni väl att det ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet?

Tomas Wikström organisationens vice ordförande skötte grillen så Tomas Åkerlund fick sin korv.

Här är tävlingsresultaten:

Best trick i stora bowlen

1 David Stenström – Virgin Air

2 Ludvig Lilja – 360 Frontside disaster

3 Elliot Nordkvist – 360 Air

Hedersomnämnande till Tomas Mellkvist – för roll-in och Leon Svärd (4 år) för Drop in.

Longest carve i djupa änden

1 Andree Böhlin

2 David Stenström

3 Viggo Wernqvist

Hedersomnämnande till Clas Mellkvist  för äldsta deltagare.

Ants Neo, föreningens sekreterare, registrerade under 4 timmar över 50 betalande medlemmar. Det blir 50 nya skateparks till Stockholm lovade han!

Best trick på västra funboxen

1 Pascal Andersson

2 Fabian Avelin

3 Carl Mårtensson

Hedersomnämnande till Zakarias Silverberg för en riktigt god powerslide.

Coolaste flyouten ur fyrkantshörnet

1 Ludvig Lilja – 360 Air

2 Olle Gullberg – Tail Grab

3 Adrian Vretljung – Dubbel Grab

4 Gabriel Viking – Transfer till lilla poolen

5 Rasmus Martinsson – Tail Grab

Best run i njurpoolen

1 Matt Marek

2 Ludvig Lilja

3 Andree Böhlin

Hedersomnämnande till Jack Given för Boneless

Stort tack till Yann Caffa som skötte alla inköp och ordnade alla priser, prissponsorer var främst Coyote, men också OneOff och Wesc. Tack också till alla som hjälpte till med grillning, medlemshantering, domare och allt annat. Vi ser redan fram emot nästa event….

Björn Gevert och Tomas Åkerlund hjälper till som domare.

 

Yann Caffa tog initiativet till detta event och ordnade det mesta före under och efter.

1 2 3 5