X
Bli medlem
Till toppen

Avgifter SSA

8 mars, 2016 av Ants Neo

Sänkta avgifter stärker svensk surfings framtid. Inför säsongen 2016 införs sänkta avgifter för medlemmar och klubbar, samt att det tillkommer en tävlingslicens.

 

Press-release-SSA

Sänkta avgifter stärker svensk surfings framtid

Inför säsongen 2016 införs sänkta avgifter för medlemmar och klubbar, samt att det tillkommer en tävlingslicens. Dessa kommer att bidra till att svensk surfing tryggas och kan fortsätta utvecklas.
I samband med årsmötet i Stockholm, 27 februari, fattades beslut om SSAs avgifter. I detalj innebär dessa följande:

Sänkt medlemsavgift för SSAs direktanslutna medlemmar
Att sänka medlemsavgiften för direktanslutna medlemmar från 100kr/person, som gällde i 12 månader från inbetalningsdatum till 50kr/person, som gäller för kalenderåret innebär att SSA får det avsevärt enklare att hålla koll på medlemsregistret samt att det blir enklare att värva nya medlemmar med den lägre medlemsavgiften. Barn under 13 år behöver inte betala medlemsavgift.

Sänkt klubbavgift för SSAs anslutna föreningar
SSAs önskan är att det bildas och ansluts fler surfklubbar till Surfförbundet och för att göra det enkelt och billigt för både våra befintliga klubbar samt nya klubbar så inför SSA en fast klubbavgift på 250kr/klubb och kalenderår. Detta innebär att alla klubbens alla medlemmar automatiskt blir medlemmar i SSA.

Tävlingslicens
Till 2016 införs en tävlingslicens på 100kr/person/kalenderår för att få delta på alla tävlingar sanktionerade av SSA på nationell eller internationell nivå (t.ex. SM/JSM, SST, nationella kval och rankingtävlingar, EM och VM). Licenskravet gäller alla tävlande. Vill du alltså tävla i någon av de tävlingar som SSA medverkar i så behöver du utöver medlemskap lösa en tävlingslicens för 100 kr per kalenderår.
Tävlingslicensen kommer att kunna köpas av tävlingsarrangör innan tävlingsstart, där det också kommer att publiceras en lista över de som har licens, så att arrangörsklubben lätt kan stämma av detta vid registreringen till tävlingen.

Läs samma sak här

  • Bli medlem nu!