X
Bli medlem
Till toppen

Årsmöte Sub Surfers Gärdet Östermalm

1 oktober, 2015 av Ants Neo

Välkommen på årsmöte för den lokala föreningen Sub Surfers Gärdet Östermalm. Efter ett år av interimsstyrelse är det nu dags för en officiell styrelse. Aktiviteter finns, men fler engagerade behövs.

36526_493216757461384_284227030_n

 

Datum: Lördag 20 november
Plats: Östhammarsgatan 73 BV hos Ants Neo
Tid: Kl 10.00-11.00
Kontakt: Ants Neo 0735459100

Gavel action

 

 

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Val av mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.

§ 4 Val av personer att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning.

§ 6 Fastställande av röstlängd (mötets deltagare).

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande.

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2015.

§ 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

§ 10 Val av styrelse
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

§ 11 Val av revisor.

§ 12 Val av valberedning.

§ 13 Antagande av stadgar.

§ 14 Val av firmatecknare.

§ 15 Mötet avslutas.

 

  • Bli medlem nu!