X
Bli medlem
Till toppen

Upphandling klar för Highvalley Skateworld

31 maj, 2011 av Ants Neo

Nu är upphandlingen klar för bygget av första etappen av Highvalley Skateworld. Bowlrider-parken bygges av Artisan Skateparks och PEAB efter design av Pillar Design studios.

Mega ditchen som redan är påbörjad bygges av Dipart efter design av Sub Surfers och Vida arkitekter med Tyréns som konstruktör. Idrottsförvaltningen är beställare och fastighetskontoret i Stockholms stad ansvarar för byggandet. Markarbeten utförs av IVV med SWECO som landskapsarkitekt.

Det som byggs nu är bowlride och flatland plaza, street walkways samt parkdel för barn och nybörjare. Bygget förväntas bli klart till sena hösten och enligt Idrottsförvaltningen få ca 5400 kvm hårdgjorda ytor (denna siffra kommer vi dock återkomma till..). Idrottsnämndens budget för Highvalley Skateworld inklusive markarbeten och infrastruktur är 30 miljoner kronor.

Återstår för 2012 är etapp två med pool area och street plaza, dock saknas det 15-20 miljoner för detta. Pengar som istället satsats på infrastruktur trots löfte om att det inte skulle bli så.

Trots svikna löften kommer dock bowlrider och mega ditchen bli något utöver det vanliga.

Se även nyheten på Stockholm stads sida här


  • Bli medlem nu!