X
Bli medlem
Till toppen

Regina Kevius: Skateparken i Högdalen

4 maj, 2011 av admin

Idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) skriver följande på sin webbsida:

– Vår vision är att skapa Europas största skatepark, lämpad för alla kategorier av åkare och grenar, en vision vi står fast vid.

Däremot säger protokollet från Idrottsnämnden 2011-04-12 att inga pengar är beslutade för Highvalley Skateworld mellan 2012 och 2014. Våra medlemmar från våra lokala sub surfers föreningar runt om Stockholm skulle vilja ha ett svar på hur detta kommer att lösas?

Som vi alla vet så blev det bestämt att visionen skulle byggas i och med att ca 30 miljoner kronor satsades för byggstart 2011. Etapp 1 skulle bli en slalom ditch på ca 1500 kvm, bowlrider på ca 1500 kvm samt flatland plaza och kid area. Även en upprustning av den befintliga longboard-banan skulle inrymmas i etapp 1. Etapp 2 skulle bli pool area på ca 1500 kvm och street area på ca 1500 kvm. Etapp 3 som ligger utanför den bestämda visionen har vi ännu inte börjat jobba för ännu, men den innehåller den byggnad på ca 2000 kvm som vi har bygglov för.

Som det ser ut just nu så kommer endast etapp 1 byggas under 2011, men ingen upprustning av longboard-banan och för etapp 2 finns ser vi inga beslutade pengar före 2014 att fullfölja visionen hon så gott pratar om. Efter 2014 kan det komma en ny efterträdare som kan vara med och besluta nya budgetar.

Det går inte lämna några kommentarer i hennes blogg, så lämna gärna din kommentar om detta här nedan, så skickar vi henne länken om hon inte redan följer den..

Förslaget att anlägga en skatepark i Högdalen väcktes som stadsdelsförnyelseprojekt 2004. Målsättningen för projektet är att skapa en skateanläggning anpassad för såväl nybörjare som avancerade utövare. Vår förhoppning är att Högdalen blir en mötesplats för skateare från hela Sverige, och att de riktigt stora skateboardtävlingarna snart kommer till Stockholm. Dessutom kommer anläggningen att skapa liv och rörelse i området som idag är otryggt och otillgängligt för stockholmarna.

Idrottsnämnden fattade den 8 juni 2010 ett genomförandebeslut för nya skateparken. Investeringsutgiften uppgår till totalt 30 mnkr för genomförande under 2010 och 2011. I idrottsnämndens investeringsbudget för 2010 har 10 mnkr avsatts och i budget för 2011 finns 19 mnkr avsatta. Tidigare har 1 mnkr för utredning och projektering med mera tagits i anspråk 2009. Projektet beräknas vara färdigställt under 2011, därav har ingen finansiering aviserats i budget för de kommande åren.

Skateparken beräknas färdigställas under hösten
En urvalsupphandling för utförandet av skatebanorna pågår just nu. En tillsatt jury med kompetens från stadsbyggnads-, landskapsarkitekts-, skateutövare- samt anläggnings och drifterfarenhet från denna typ av anläggning kommer att bedöma förslagen. Vinnande förslag presenteras under våren 2011 och skateparken beräknas färdigställas under hösten.

Vår vision är att skapa Europas största skatepark, lämpad för alla kategorier av åkare och grenar, en vision vi står fast vid.

  • Bli medlem nu!