X
Bli medlem
Till toppen

Arbetet fortsätter med Highvalley Skateworld

16 april, 2010 av admin

Arbetet fortsätter med projektet Highvalley Skateworld hos styrgruppen bestående av olika myndigheter, konsulter och oss från föreningen. Den svåraste frågan att lösa är den juridiska om upphandlingen, vilket dragit ut på tiden några månader. Under tiden har i princip alla frågor om allt annat i projektet nu fått sina svar. Efter dagens möte där från föreningen Johan Sandström och Ants Neo deltog, övergår projektet nu till detaljarbete där varje punkt ska börja verkställas. Imorgon träffar föreningens Tomas Wikström och Ants Neo, av staden konsulterade jurister för att jobba vidare med upphandlingsfrågorna. Vi återkommer med mer info.

Vi har 3D skisser på hur det hela skulle kunna se ut, men dem kommer vi inte visa för någon. Vi vill inte påverka parkens utformning för mycket, vilket skatepark-företagens kreativitet ska stå för. Det är också annars lätt hänt att det byggs efter vår bild som ju endast är ett exempel för interna styrgruppen att kika och förstå projektet. Styrgruppen har dock en del krav för respektive område. Det kan vara allt från skateboard relaterade krav till exploateringsfrågor som t.ex. vatten och ledningar.

Vad det gäller startrampen för longboard-banan på 1000m så kan arbetet inte påbörjas förrän vägen har fått sin definition av Exploateringskontoret. Just nu är det en avstängd bilväg som dock används som en promenad, cykel, skateboardbana m.m. Om kommunen upplåter plats för startramp så behöver de också tillåta skateboard-åkning och hur det ska lösas med gående och annan trafik behöver samtidigt lösas. Det ska till en utredning om detta, men p.g.a. att den ändå inte hinner påbörjas före utredning så är detta inte prio, då fokus nu läggs på parken först.

Såhär kommer parken fördelas under etapp 1 för 30.000.000 kr. 4-5 olika skateparks som bildar en skatevärld.

För etapp 2 saknas finansiering helt (ej med i bilden), men där har vi 3D skisser klara för en byggnad för 1500 kvm inomhuspark. Dessa kommer vi sprida ganska snart för att lobba för en fortsättning. Det som skulle snabba på är att om vi tydligt kan visa behovet för att politiker ska satsa ytterligare 30 miljoner på parken. Det tydligaste verktyg vi har är vår förening, dvs antalet medlemmar. Det kostar endast från 50 kr att vara medlem och då ingår en olycksfallsförsäkring och för varje medlem närmar vi oss etapp 2. Bli medlem här

  • Bli medlem nu!