X
Bli medlem
Till toppen

Gustavsberg Skatepark

24 februari, 2009 av admin

gustavsbergskissSagan har sin början 1999 då Daniel Lindberg satt med i styrelsen för Allaktivitetshuset i Värmdö och därigenom startade WX3M som dotterförening till A-huset. Den första interimstyrelsen stattes ihop 2001/2002 och Wx3m fick sin första asfaltsyta som bestod av en pyramid i mitten samt ett rail. Dessutom tillkom träramper som hade använts i en tävling i Gallerian som hette Cross City Tour.

På ungomsfullmäktigemötet hösten 2004 beslutades att förslaget Gustavbsberg Skatepark skulle förverkligas. Daniel med flera blev lovade 800.000 kr från pengar avsatta till ungdomsverksamhet. På mötet beslutades även att föreningen skulle anordna tjejkvällar och att möjlighet till lån av skateboards skulle finnas via WX3M.

Tiden gick och i och med att badhuset skulle byggas och ytan skulle ligga i närhet av den så sa kommunen lite i förbifarten sådär att WX3M vars 800.000kr skulle med i badhusets budget eftersom dom då skulle få vara med och dela på vatten och faciliteter…

Föreningen Sthlm Sub Surfers har gått in och stöttat sedan 2006 då projektet dragit ut på tiden så pass att WX3M gamla yta revs för att bygga badhuset och den nya aldrig kom till stånd och entusiasmen avtagit på grund av att någon ordentlig plats att åka på inte finns. Vi hoppas nu att Sthlm Sub Surfers tillsammans med WX3M och kommunen kommer att få projektet i hamn så fort som möjligt.

Lite info om kommunens strategi för skateboard kan ni läsa om i en pdf, klicka här för att ladda hem den.

  • Bli medlem nu!